Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
Kasy fiskalne w 2013 roku

Kto musi posiadać kasę fiskalną?

 

Obowiązkiem każdego podmiotu prowadzącego sprzedaż dla klientów detalicznych (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym) jest rejestrowanie każdej sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Wspomniany obowiązek, w ogólnym znaczeniu, wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. Szczegółowe zasady są precyzowane kolejnymi rozporządzeniami Ministra Finansów. Przepisy dotyczą m.in. obowiązku fiskalizacji, wyjątków, podmiotów zwolnionych z obowiązku stosowania kas fiskalnych, wymogów technicznych urządzeń fiskalnych, itp.

Najnowsze rozporządzenie, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013, rozciąga obowiązek stosowania kas fiskalnych na szereg podmiotów oraz określa limit obrotu rocznego i zasady jego obliczania. Mimo, że rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia, firmy objęte są obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej od 1 marca (jeśli przekroczyły obrót 20.000 zł w 2012 roku). Ministerstwo tłumaczy to okresem przejściowym danym przedsiębiorcom, aby mogli przygotować się do nowych zasad.

 

Przedsiębiorstwa dotychczas zwolnione, a od 1 marca objęte obowiązkiem stosowania kas fiskalnych, prowadzące usługi:

  • w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0);
  • szkół tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0);
  • świadczone przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

 

Kto jest zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

 

Podstawowym kryterium zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej jest wysokość obrotu:

  • obrót do 20.000 zł - podatnicy prowadzący sprzedaż detaliczną (na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych), których obrót nie przekroczył 20.000 zł. W przypadku gdy limit 20.000 zł został przekroczony w 2012 roku obowiązek stosowania kasy fiskalnej rozpoczyna się od 1 marca 2013.
  • przedsiębiorcy, którzy rozpoczeli działalność w 2013 lub 2014 roku są zwolnieni z ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej również do wysokości obrotu 20.000 zł. Limit jednak jest określany proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności. Przykładowo dla firmy, która rozpoczęła sprzedaż detaliczną w połowie roku (1 lipca 2013) limit zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej w 2013 roku będzie wynosił połowę ustalonego limitu - czyli 10.000 zł.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?